Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Omslag jaarrapport 2009

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

In het rapport staan tekstbijdragen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Trimbos-instituut en de Rutgers Nisso Groep.

Het jaarrapport 2009 is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast deze organisaties zijn ook de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie betrokken bij de Landelijke Jeugdmonitor.