Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei

Verhuisgedrag van jongeren

Verhuisgedrag van vluchtelingen

Selectieve verhuispatronen van autochtonen en allochtonen en de rol van voorkeuren

Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie

Gezondheid en welvaart van ouderen

Religie en verschillen in vermogen en inkomen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010