Veel jongeren actief in de maatschappij

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen. Jongeren geven echter minder vaak informele hulp aan bijvoorbeeld zieken, buren, familie, vrienden of bekenden.

Veel jongeren nemen deel aan activiteiten van verenigingen

In de periode 2006-2008 deden bijna zeven op de tien jongeren van 12 tot 18 jaar maandelijks mee aan activiteiten in verenigingsverband. Onder de 18- tot 25-jarigen was dit ongeveer de helft. Dit is meer dan bij de 25-plussers van wie 40 procent actief deelnam aan activiteiten van verenigingen. Jongeren zijn vooral vaker lid van sportverenigingen dan de 25-plussers. Ongeacht de leeftijd zijn het vaker de mannen dan de vrouwen die deelnemen aan activiteiten van verenigingen.

Deelname (minstens 1 keer per maand) aan verenigingsactiviteiten 2006/2008

Deelname (minstens 1 keer per maand) aan verenigingsactiviteiten 2006/2008

Jongeren ook vaak actief als vrijwilliger

Jongeren van 18 tot 25 jaar doen daarnaast net zo vaak vrijwilligerswerk als mensen van 25 jaar of ouder. In 2008 ging het om ongeveer 42 procent. Ze zetten zich vooral in voor sportverenigingen en voor jeugdwerk.

Jongeren geven minder vaak informele hulp. In 2008 gaf ruim een kwart wel eens hulp aan anderen, zoals aan familie buiten het eigen huishouden, vrienden, buren en kennissen. Mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar doen dit in even grote mate. Bij de 25-plussers gaf ruim 30 procent informele hulp, waarbij het vaker de vrouwen dan mannen zijn die de hulp geven.

Vrijwilligerswerk en informele hulp 2008

Vrijwilligerswerk en informele hulp 2008

Saskia te Riele, Hans Schmeets en Doreen Ewalds

Bronnen: