Sociale isolatie

In de jaren 2012 tot en met 2015 heeft gemiddeld zo’n 3,7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder niet wekelijks contact met familie, vrienden of buren. Daarnaast ervaart gemiddeld 2,3 procent gevoelens van isolatie in de periode van 2012 tot 2015.
Dit artikel gaat over sociale isolatie. Bij een objectieve vorm van isolatie staat het al dan niet hebben van sociale contacten centraal. Daarnaast gaat het bij een subjectieve vorm van isolatie meer over de manier waarop mensen hun sociale contacten ervaren. Deze twee groepen hebben een grote samenhang, maar komen niet exact overeen. Verder komt sociale isolatie vaker voor bij mensen die weinig tot geen praktische, financiële of persoonlijke hulpbronnen hebben. Ook blijkt dat mensen die sociaal geïsoleerd zijn, zich aanmerkelijk vaker ongelukkig voelen dan anderen.