Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST
38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST

Pagina 2 van 2

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Artikelen

Bedrijfsopleidingen 2015

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Artikelen

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Artikelen

Veronderstellingen kindertal, levensduur en migratie

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

18,4 miljoen inwoners in 2060

Uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Artikelen

Politieke betrokkenheid in Nederland

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Artikelen

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Artikelen

Vrijwilligers met en zonder betaald werk

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Artikelen

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Artikelen

Financieel kwetsbare mannen

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Artikelen

Werkzaam als zzp’er en als werknemer

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Artikelen

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Artikelen