Vrijwilligerswerk: wie doet het?

training van hockeyjeugd door vader
© Hollandse Hoogte / Bert Beelen
In dit artikel staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking centraal. Voor welke organisaties of verenigingen wordt vrijwilligerswerk gedaan en wie doen dit vooral?
In de periode 2012-2016 gaf bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. 3 op de 10 zeiden de afgelopen vier weken nog als vrijwilliger actief te zijn geweest. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, jeugdverenigingen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vrijwilligers worden vooral aangetroffen onder hoger opgeleiden, 35- tot 45-jarigen en mensen die minstens een keer per maand een religieuze dienst bijwonen.