Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw

Groep moeders met kinderen aan tafel
© ANP
In dit artikel staan de recente ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt beschreven en wordt nagegaan wat er sinds de eeuwwisseling is veranderd in de keuzes die vrouwen maken rondom het krijgen van kinderen.
Sinds de eeuwwisseling is het aantal geboorten gedaald van ruim 200 duizend tot net boven de 170 duizend in 2016. Vooral de laatste jaren worden er relatief weinig kinderen geboren. In 2016 kregen vrouwen in Nederland gemiddeld 1,66 kinderen, terwijl dat er tot 2010 nog bijna 1,8 per vrouw waren. Dat komt vooral doordat jonge vrouwen het krijgen van kinderen verder uitstellen. De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen weer toegenomen, na een periode van ongeveer tien jaar waarin deze leeftijd stabiel bleef. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond beginnen later aan kinderen.