Financieel kwetsbare mannen

foto binnenkant portemonee
In dit artikel wordt een profiel van de financieel kwetsbare man geschetst, met waar relevant de financieel kwetsbare vrouw als referentie.
In 2016 waren ruim 2 op de 10 mannen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd financieel kwetsbaar. Daarbij zijn scholieren en studenten buiten beschouwing gelaten. Van de 1 miljoen financieel kwetsbare mannen moest 65 procent rondkomen van een uitkering. Dit waren ook vaak degenen die zich al vier jaar of langer in financieel kwetsbare positie bevonden. Bijna 30 procent had weliswaar betaald werk, maar verdiende minder dan het bijstandsniveau. Dit kwam doordat ze een kleine baan hadden, ze niet het hele jaar door werkten of als zelfstandige verlies leden of een bescheiden winst hadden. Een kleine 8 procent van de financieel kwetsbare mannen had helemaal geen eigen inkomen.