Vrijwilligers met en zonder betaald werk

In dit artikel staat centraal in hoeverre de arbeidsmarktpositie samenhangt met het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk, het soort vrijwilligerswerk en het aantal uren dat iemand als vrijwilliger actief is.
Van de 15- tot 65-jarigen heeft 28 procent zich in 2016 minstens één keer in de vier weken als vrijwilliger ingezet voor een organisatie. Gemiddeld was een vrijwilliger 3,5 uur per week actief. Hoewel het percentage vrijwilligers nagenoeg gelijk is in de groepen met en zonder betaald werk, is de arbeidsmarktpositie wel onderscheidend. Werklozen zijn vaker actief als vrijwilliger dan mensen die wel werken of mensen die niet willen of kunnen werken. Van de werkenden doen deeltijders vaker vrijwilligerswerk dan voltijders, en zelfstandigen vaker dan werknemers.

Downloads