18,4 miljoen inwoners in 2060

In dit artikel wordt de verwachte ontwikkeling van de bevolking tussen 2017 en 2060 beschreven. Deze prognose is een update van de Bevolkingsprognose 2014–2060, die in december 2014 werd gepubliceerd.
Volgens de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en personen met een migratieachtergrond. Ten opzichte van de Bevolkingsprognose uit 2014 zijn de veronderstellingen voor het gemiddeld kindertal, de levensduur en de migratie gewijzigd. Het gemiddeld kindertal ligt op de korte termijn lager, de levensduur ligt op korte en lange termijn lager en er worden meer immigranten en emigranten verwacht. De verwachte bevolkingsomvang in 2060 is 0,4 miljoen groter dan volgens de prognose uit 2014. Dat verschil zit grotendeels bij inwoners tussen de 20 en 65 jaar.