Buurtoverlast

Graffiti op muur woonhuis
© Hollandse Hoogte
Cijfers over buurtoverlast in 2016, trends over de periode 2005-2016 en kenmerken van personen die aangeven dat overlast in hun buurt voorkomt en er zelf overlast van ervaren.
In de Veiligheidsmonitor en diens voorgangers wordt jaarlijks aan Nederlanders van 15 jaar of ouder gevraagd of bepaalde vormen van buurtoverlast, zoals fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast, wel eens in hun buurt voorkomen en in welke mate ze er zelf overlast van ervaren. Hierover wordt jaarlijks in de publicatie van de Veiligheidsmonitor gerapporteerd. In dit artikel in het tijdschrift Statistische Trends wordt achtergrondinformatie gepresenteerd over de stand van zaken, trends en kenmerken van personen die buurtoverlast ervaren.