Werkzaam als zzp’er en als werknemer

© Hollandse Hoogte
In dit artikel wordt de groep zzp’ers die tevens werknemer zijn in kaart gebracht. In hoeverre verschillen deze combi zzp’er-werknemers van zzp’ers die alleen zzp’er zijn?
Zzp’ers die ook als werknemer werken, zijn in opmars. Bijna de helft van de combi zzp’er-werknemers kiest voor deze combinatie vanwege de afwisseling van de werkzaamheden en de contacten of om zich op meerdere gebieden te kunnen ontwikkelen. Bij een derde spelen financiële aspecten een rol. Combi zzp’er-werknemers zijn gemiddeld jonger dan alleen-zzp’ers. Iets meer dan de helft van hen heeft een hoog onderwijsniveau. Ze werken als zzp’er bij uitstek in de dienstensector, veel minder dikwijls zijn ze te vinden in de bouw, de industrie of de landbouw. Het vaakst zijn ze aan de slag in de specialistische zakelijke dienstverlening, de gezondheids- en welzijnszorg en het onderwijs. Hun inkomen ligt gemiddeld beduidend hoger dan dat van zzp’ers die volledig als zzp’er werken, daar staat wel een iets langere werkweek tegenover.