Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Omslag Terug- en vooruitgaan in functieniveau
Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie hebben gemaakt in relatie tot kenmerken van de persoon en van de baan alsmede over hun functioneren en werktevredenheid.

De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. De analyse beperkt zich tot werknemers die al minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken. Van hen is vastgesteld of zij in de afgelopen twee jaar van functieniveau zijn gewisseld. Een kanttekening bij de gegevens is dat met de beschikbare data niet kan worden vastgesteld welk effect een verandering van functieniveau heeft op het functioneren in en de tevredenheid met het werk. Alleen het functioneren en de baantevredenheid na de functiewisseling worden onderzocht.