Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Omslag Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognoses
Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt.
Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor 70 procent van de Nederlandse gemeenten niet met zekerheid te stellen is of het inwonertal tussen 2015 en 2040 zal groeien of krimpen. Voor 20 procent is groei waarschijnlijk, voor 10 procent krimp. Bij andere prognose-uitkomsten is er meer stelligheid. Zo geldt een afname van het aantal 20- tot 65-jarigen voor 60 procent van de gemeenten als waarschijnlijk en zal 85 procent van de gemeenten in 2040 waarschijnlijk meer huishoudens tellen dan in 2015. Om de onzekerheidsintervallen te kunnen schatten is een nieuwe methode ontwikkeld.