Veronderstellingen kindertal, levensduur en migratie

Mensen op de markt
© Hollandse Hoogte
In dit artikel worden de belangrijkste veronderstellingen van de Bevolkingsprognose 2017-2060 beschreven. De Bevolkingsprognose 2017-2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2017 en 2060. Deze prognose is een actualisatie van de Bevolkingsprognose 2014-2060, die in december 2014 is gepubliceerd.
Het model waarmee de Bevolkingsprognose van het CBS wordt gemaakt, berekent hoe de veranderingen van de bevolkingssamenstelling doorwerken in het demografische gedrag, en daarmee in de bevolkingsgroei. Om de input voor het model te kunnen maken, moeten veronderstellingen worden geformuleerd over het toekomstige kindertal, de levensduur, en de omvang en richting van de internationale migratiestromen. Ten opzicht van de Bevolkingsprognose 2014-2060 ligt het gemiddeld kindertal op korte termijn lager, de levensduur op korte en lange termijn lager en worden er meer immigranten en emigranten verwacht.