Zoekresultaten

322 resultaten voor keyword:klimaatverandering
322 resultaten voor keyword:klimaatverandering

Pagina 3 van 13

The SEEA EEA carbon account for the Netherlands

This document reports on the carbon account for the Netherlands, one of the thematic accounts of the SEEA EEA.

Artikelen

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en bodems compenseren 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot.

Artikelen

Biodiversiteit Noordzee achteruit

In de Noordzee zijn in 1990-2015 populaties van zeedieren, met name bodemdieren, met meer dan 30 procent afgenomen.

Artikelen

CBS berekent Living Planet Index zoute en zilte natuur

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

Artikelen

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

Artikelen

Nederland nog niet duurzaam op alle VN-doelen

Op veel vlakken gaat het goed met de SDGs, maar er zijn ook zorgpunten.

Artikelen

Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland

Het globale beeld dat uit deze publicatie naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland.

Publicaties

Meer uitstoot broeikasgassen in 2015

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014

Artikelen

Voorzichtig herstel vlinderstand

Sinds 2006 gaan er iets meer vlindersoorten in aantal voor- dan achteruit: 20 tegenover 11. Onder de ‘stijgers’ zitten een aantal bedreigde soorten.

Artikelen

Klimaatverandering: in april leggen alle vogels een ei?

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die CBS voor het Compendium voor Leefomgeving (CLO) beheert.

Artikelen

Gezocht: externe partners voor CBS op de innovatieve tour

In de periode van 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit nieuwe instrument, Horizon 2020, heeft als doel economische groei...

Artikelen

Meer omzet voor horeca in eerste kwartaal 2015

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie, kantines en catering, met 3,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het zevende...

Artikelen

EU2020-doelen: beperkte voortgang, toch beter dan Europa

Nederland is goed op weg om de 2020-doelen te halen. De doelstelling voor het percentage hoogopgeleide dertigers is in 2008 al gehaald. Goed gaat het ook met het terugdringen van het aantal...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 9

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen en Macro-economie.

Artikelen

Olieprijs drukt fors op omzet groothandel

De groothandelsomzet daalde in het derde kwartaal van 2014 met bijna 3 procent. De omzetdaling komt vooral door de gedaalde olieprijs die forse invloed heeft gehad op de omzet van de oliehandelaren,...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en besteding, Internationale handel.

Artikelen

Monitor horeca eerste kwartaal 2014

In het eerste kwartaal van 2014 heeft de horeca veel meer omgezet dan een jaar eerder. Er was sprake van uitzonderlijk zacht winterweer, terwijl in het eerste kwartaal van 2013 juist sprake was van...

Artikelen

Bedrijfsleven optimistischer

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal van 2014 gunstiger gestemd dan een kwartaal eerder. Zo verwachten bedrijven voor het eerst in drie jaar een...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie minder somber is dan in de voorgaande maand.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een wat minder somber beeld zien in de meubelindustrie.

Artikelen

Monitor horeca vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de horecasector meer omgezet dan een jaar eerder. Na een krimp in het eerste kwartaal, was dit het derde achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet toenam. Over...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen overige industrie: papier- en grafische industrie

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat nog altijd een negatief beeld zien in de papier- en grafische industrie.

Artikelen