Oordeel en verwachtingen overige industrie: papier- en grafische industrie

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat nog altijd een negatief beeld zien in de papier- en grafische industrie. De ondernemers zijn erg negatief over de orderpositie. Zij verwachten de komende drie maanden geen verandering in de productie. Verder blijven ze erg somber over de personeelssterkte. Ook over het economisch klimaat zijn ze negatief.

Minder orders ontvangen

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode november 2013 – januari 2014 lager dan in de periode augustus – oktober 2013. In deze periode is de productie nagenoeg gelijk gebleven. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in februari uit op 91,5 en was 4,2 procentpunt hoger dan in januari. De omvang van de totale orderpositie wordt desondanks door een groot deel van de ondernemers als te klein beoordeeld. Het oordeel over de voorraad gereed product wijzigde nagenoeg niet.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Productie blijft nagenoeg stabiel

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden blijven de ondernemers negatief. Er wordt een stabiel niveau van de productie voorzien. De inkoop bij leveranciers zal wat afnemen. Daarnaast zullen de prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen nauwelijks veranderen. De werkgelegenheid blijft in de komende maanden onder druk staan. Per saldo verwacht één op de drie bedrijven minder personeel in te zetten.

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In november zullen de oordelen en verwachtingen van de meubelindustrie worden weergegeven.
Branche                                                              Verslagmaand
Meubelindustrie                                                 maart 2014, juli 2014
Hout- en bouwmaterialenindustrie                april 2014, augustus 2014
Textiel-, kleding- en lederindustrie                 mei 2014, september 2014
Papier- en grafische industrie                        juni 2014, oktober