Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een wat minder somber beeld zien in de meubelindustrie. De werkvoorraad is afgenomen, maar de oordelen zijn wat minder negatief. Ook de verwachtingen voor komende maanden zijn minder negatief. De meubelindustrie maakt, in termen van omzet, slechts één procent uit van de totale industrie.

Werkvoorraad afgenomen

Volgens de ondernemers in de meubelindustrie zijn de orderontvangsten in de periode december 2013 – februari 2014 iets toegenomen ten opzichte van de periode september –november 2013. De productie is in deze periode eveneens licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, daalde en kwam in maart uit op 77,8. De ondernemers in deze branche beoordelen de omvang van hun orderportefeuille als te klein. Bijna 14 procent vindt de orderportefeuille onvoldoende. Vorige maand was dit nog ruim 19 procent. De voorraden eindproduct worden als te groot beoordeeld.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Iets minder sombere verwachtingen

De ondernemers zijn in maart iets minder pessimistisch in hun verwachtingen, dan in de vorige maand. Ze verwachten echter nog wel een licht afnemende productie in de komende maanden. Daarbij denken ze eveneens minder in te gaan kopen bij hun leveranciers. De afzetprijzen zullen naar verwachting echter gaan stijgen. Verder wordt er geen verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien. Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers licht optimistisch.

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In december zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.
Branche                                                              Verslagmaand
Hout- en bouwmaterialenindustrie                april 2014, augustus 2014
Textiel-, kleding- en lederindustrie                 mei 2014, september 2014
Papier- en grafische industrie                        juni 2014, oktober
Meubelindustrie                                                 juli 2014, november 2014