Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie minder somber is dan in de voorgaande maand. Zowel de orderontvangsten als de productie zijn toegenomen. Bovendien voorzien de ondernemers een verdere toename van hun bedrijvigheid in de komende maanden.

Toename werkvoorraad

De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie hebben in de periode januari – maart van dit jaar de orders flink zien toenemen. De productie was in het eerste kwartaal hoger dan een kwartaal eerder. De index orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, steeg van 94,7 in maart tot 96,3 in april  (september 2011=100). De orderpositie wordt door een grote groep ondernemers nog wel als te klein beoordeeld. Per saldo is 37 procent die mening toegedaan.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Nauwelijks wijziging concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het eerste kwartaal van 2014 nauwelijks gewijzigd.  Al sinds het begin van 2012 verslechterde de concurrentiepositie bijna onafgebroken. Sinds het eerste kwartaal 2014 lijkt hieraan een einde te zijn gekomen. Net als vorige kwartalen gaf een aanzienlijk deel (bijna 50%) van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het eerste kwartaal op 74,9 procent, bijna drie procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te klein beoordeelt, is nu groter dan het aantal dat deze te groot vindt.

Minder personeel

De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen. Voor de komende drie maanden wordt een verdere stijging van de productie voorzien door per saldo 29 procent van de ondernemers. Daarbij verwachten ze ook meer in te gaan kopen bij hun leveranciers. De aan hun afnemers in rekening te brengen prijzen zullen echter dalen. De omvang van het personeelsbestand zal volgens de ondernemers eveneens gaan afnemen, maar minder dan een maand eerder. Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistisch, maar wel iets minder dan een maand eerder.

Verwachting voor april tot en met juni 2014

Verwachting voor april tot en met juni 2014

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).