Statistisch Bulletin nr. 9

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen en Macro-economie.