Statistisch Bulletin nr. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en besteding, Internationale handel.