Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie. De orderontvangsten namen af en de oordelen over de orderpositie zijn iets negatiever dan de vorige maand. De verwachtingen voor de komende maanden zijn echter positief. Zo verwachten de transportondernemers dat de productie zal toenemen, over de werkgelegenheid zijn zij een stuk minder negatief.

Werkvoorraad neemt af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode november 2013 – januari 2014 afgenomen ten opzichte van de periode augustus – oktober 2013. Ook de productie is in deze periode afgenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in februari uit op 104,6, drie procentpunt lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is dan ook iets negatiever, met name over de buitenlandse orderpositie. De voorraden gereed product waren volgens hen iets te klein.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

 Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Toename productie verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de ondernemers duidelijk minder negatief gestemd. Volgens de ondernemers zal de productie in de komende drie maanden flink toenemen. De personeelsomvang zal volgens 6 procent van de ondernemers afnemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting weinig veranderen.

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Verwachting voor februari tot en met april 2014