Monitor horeca vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de horecasector* meer omgezet dan een jaar eerder. Na een krimp in het eerste kwartaal, was dit het derde achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet toenam. Over heel 2013 heeft de horeca 0,7 procent meer omgezet. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen, was er echter sprake van een krimp (volume). Ondanks een licht economisch herstel in de tweede helft van 2013, bleven de bestedingen van consumenten nog altijd achter. Vooral in de horeca is dit te merken. De verwachtingen van horecaondernemers voor het eerste kwartaal van 2014  zijn negatief. Wel vormt het consumentenvertrouwen een lichtpuntje. Nadat dit vertrouwen begin 2013 een historisch dieptepunt bereikte, verbeterde het consumentenvertrouwen vooral in  het vierde kwartaal.

(* Traditionele horeca, verblijfsrecreatie en catering)

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Omzet cafés daalt

De horeca heeft in het vierde kwartaal 1,5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei was minder sterk dan in het derde kwartaal, maar het ging wel beter dan de eerste twee kwartalen van 2013. Hotels, verblijfrecreatie, restaurants, snackbars, en cateringbedrijven realiseerden omzetgroei. Cafés daarentegen hebben in het vierde kwartaal 5 procent minder omgezet en drukten daarmee de omzetgroei van de totale horeca.
Over heel 2013 nam de omzet in de horeca met 0,7 procent toe. Cafés staken hierbij schril af en zagen de jaaromzet met bijna 6 procent afnemen. Ook bij de kantines en catering nam de omzet iets af. De overige horecabranches zagen de omzet toenemen in 2013. De hotelbranche realiseerde de grootste groei (3 procent).

Omzetontwikkeling  horeca, vierde kwartaal 2013

Omzetontwikkeling  horeca, vierde kwartaal 2013

Ondernemers voorzien minder bedrijvigheid in het eerste kwartaal van 2014

De horecaondernemers zijn somber gestemd over het eerste kwartaal van 2014. Per saldo verwacht meer dan een vierde van hen een afname van de omzet. De verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn iets minder slecht dan voorgaande kwartalen maar per saldo voorziet een vijfde van de ondernemers nog altijd minder personeel in te zetten. Overigens is het niet ongebruikelijk dat de ondernemers minder bedrijvigheid voorzien in een eerste kwartaal.
De verwachtingen over het economisch klimaat zijn iets minder negatief dan voorgaand kwartaal maar per saldo nog altijd niet gunstig. Wel denken de ondernemers hogere prijzen in rekening te gaan brengen in het eerste kwartaal van 2014.

Verwachtingen horecaondernemers voor het eerste kwartaal van 2014

Verwachtingen horecaondernemers voor het eerste kwartaal van 2014

Met ingang van 2014 verschijnt de volledige kwartaalmonitor horeca in PDF. Hierin komen ook nog de volgende onderwerpen aan bod:

  • Prijzen, vacatures en faillissementen: weinig vacatures, veel faillissementen in 2014 
  • Hotels: omzetgroei
  • Eet-en drinkgelegenheden: omzetgroei restaurants, snackbars en kantines; omzetkrimp cafés
  • Bestedingen huishoudens en consumentenvertrouwen: vertrouwen neemt toe
De PDF bevat de volledige kwartaalmonitor horeca.