Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007-2011 nader bekeken

Rapport en tabellen over kenmerken van deelnemers (2008 en 2011) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2008-2011. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Let op: deze publicatie heeft een update gekregen. De meest recente cijfers zijn vanaf 13 maart 2017 op deze pagina te vinden