Wisselingen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012