Werkloosheid verder gestegen

  • Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011
  • Toename zowel bij mannen als bij vrouwen
  • Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd
  • Minder WW-uitkeringen in september

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 438 duizend. Dat komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden in september 2011 vergeleken met een maand eerder vrijwel gelijk is gebleven en dat het aantal WW-uitkeringen is gedaald.

Toename werkloosheid

Het aantal werklozen is in september voor de derde maand op rij toegenomen. Gemiddeld steeg de werkloosheid in het derde kwartaal van 2011 met zo’n 15 duizend per maand. In de eerste helft van het jaar veranderde de werkloosheid nog nauwelijks.

Meer mannen én vrouwen werkloos

Het aantal werklozen is in september bij mannen en vrouwen ongeveer even sterk toegenomen. Ook in de voorafgaande twee maanden was de stijging bij mannen en vrouwen vrijwel gelijk. In de eerste zes maanden van het jaar was er bij vrouwen nog een daling van de werkloosheid.

Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Bij UWV WERKbedrijf stonden in september 455 duizend werkzoekenden ingeschreven, bijna evenveel als in augustus. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar vertoonde voor de tweede maand op rij een stijging. Het aantal jonge werkzoekenden ligt nog wel 10 procent onder het niveau van een jaar geleden. Bij technische beroepen is al vrijwel het hele jaar sprake van een gestage daling van het aantal werkzoekenden.

Minder WW-uitkeringen in september

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in september met 1,7 procent tot 252 duizend. Er werden ruim 36 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 41 duizend beëindigd. Vooral het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen nam in een maand tijd sterk toe, een verschijnsel dat zich jaarlijks in september voordoet.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.