Werkloosheid verder gestegen

  • Werkloosheid 25 duizend hoger dan in de eerste helft van 2011
  • Toename vooral bij 25- tot 45-jarigen
  • Aantal werkzoekenden bij UWV onveranderd
  • Lichte stijging aantal WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in augustus 2011 met 8 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 421 duizend. Dat komt overeen met 5,4 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat in augustus het aantal WW-uitkeringen een lichte stijging liet zien en dat het aantal werkzoekenden vrijwel gelijk is gebleven.

Toename werkloosheid

De werkloosheid is voor de tweede maand op rij toegenomen. In augustus waren er 421 duizend mensen werkloos. Dat zijn er 25 duizend meer dan gemiddeld in de eerste helft van dit jaar. In de eerste zes maanden van 2011 lag de werkloosheid steeds tussen de 392 en 400 duizend.

Vooral meer 25- tot 45-jarigen werkloos

Het aantal werklozen is vooral bij 25- tot 45-jarigen toegenomen. In de eerste helft van 2011 waren er in deze leeftijdsgroep gemiddeld 170 duizend werklozen. In augustus is dit aantal opgelopen tot 186 duizend. Onder jongeren tot 25 jaar en onder 45-plussers is het aantal werklozen minder sterk gestegen.

Meer jonge werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf

Bij UWV WERKbedrijf stonden in augustus 454 duizend werkzoekenden ingeschreven, vrijwel evenveel als in juli. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar nam in een maand tijd echter toe met ruim 2 procent. Deze stijging is toe te schrijven aan schoolverlaters die in de zomermaanden doorgaans de arbeidsmarkt betreden en past derhalve in het seizoensbeeld. Hetzelfde geldt voor de toename van het aantal werkzoekenden met een hoger pedagogisch beroep in deze periode.

Meer nieuwe WW-uitkeringen

Voor de tweede maand op rij werden er meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan er werden beëindigd. In augustus van dit jaar werden 32 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt. Dat is 5 procent meer dan een maand eerder. Er werden 30 duizend uitkeringen beëindigd, ruim 2 procent meer dan in juli. De toename van het aantal beëindigde uitkeringen kan geheel aan de forse stijging van werkhervattingen worden toegeschreven. Het aantal lopende uitkeringen nam toe met bijna 1 procent tot 256 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.