Werkloosheid gedaald

  • Minder werklozen in juni
  • Werkloosheid al een half jaar rond 5 procent
  • Bij UWV minder werkzoekenden en WW-uitkeringen dan vorig jaar

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2011 uit op 392 duizend personen. Dat zijn er 9 duizend minder dan in mei. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden.

Vooral jeugdwerkloosheid lager dan vorig jaar

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in juni 5,0 procent. De werkloosheid is in de eerste helft van 2011 nauwelijks veranderd. In 2010 daalde het aandeel werklozen in de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend.
Vergeleken met een jaar geleden was het werkloosheidspercentage in juni een half procentpunt lager. Vooral de jeugdwerkloosheid is afgenomen. Toch zijn er nauwelijks meer jongeren aan het werk dan een jaar geleden.

Bijna 38 duizend werkzoekenden minder dan een jaar geleden

Bij UWV WERKbedrijf waren in juni 454 duizend niet-werkende werkzoekenden ingeschreven. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werkzoekenden met 38 duizend afgenomen. De daling was relatief het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Hogere beroepen gedrag en maatschappij en hogere pedagogische beroepen lieten ten opzichte van een jaar geleden een toename zien van het aantal werkzoekenden.

Minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

Juni 2011 telde 252 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 36 duizend minder dan een jaar geleden. De daling komt vooral voor rekening van de mannen. Het aantal WW-uitkeringen aan mannen nam in een jaar tijd met 34 duizend af.
Er werden in juni bijna 31 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt. Vergeleken met een jaar geleden is dat 4 duizend minder. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam in juni uit op 34 duizend. Dat was 11 duizend lager dan vorig jaar. Vooral het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting liep sterk terug.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.