Meer werklozen

  • Aantal werklozen in mei met 8 duizend gestegen
  • Werkloosheid laatste maanden rond 400 duizend
  • Bij UWV minder werkzoekenden en WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in mei gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen een daling laten zien.

Werkloosheid afgelopen half jaar rond 400 duizend

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in mei met 8 duizend personen gestegen. De afgelopen zes maanden schommelde het aantal werklozen steeds rond de 400 duizend. In 2010 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend.
De stijging van het aantal werklozen in mei komt geheel voor rekening van vrouwen. Het is voor het eerst in 2011 dat de werkloosheid onder vrouwen is toegenomen. Aan de afname van het aantal werkloze mannen was al sinds het begin van dit jaar een eind gekomen.

Opnieuw daling werkzoekende jongeren

Het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven niet-werkende werkzoekenden nam in mei af met 10 duizend tot 465 duizend. De daling was net als vorige maand relatief het grootst onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Bij de technische en verzorgende beroepen nam het aantal werkzoekenden ook meer dan gemiddeld af.

Vooral minder mannen met een WW-uitkering

Het aantal WW-uitkeringen daalde in mei met 6 duizend tot 256 duizend. De daling van het aantal WW-uitkeringen is vooral toe te schrijven aan de mannen. Er werden in mei 29 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, evenveel als in april. Het aantal beëindigde uitkeringen nam af tot 34 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.