Werkloosheid licht gestegen

  • In maart werkloosheid met 2 duizend personen toegenomen
  • Vooral jeugdwerkloosheid hoger dan een jaar geleden
  • Aantal WW-uitkeringen in maart met 3 duizend gedaald
  • Meer WW-uitkeringen dan een jaar geleden

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2012 licht toe en kwam uit op 465 duizend personen. Dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 3 duizend is gedaald tot 296 duizend.

Vooral meer werkloze jongeren

In maart is het aantal werklozen met 2 duizend personen gestegen tot 465 duizend. Dat komt overeen met 5,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden was het werkloosheidspercentage nog 5,1. Vooral de jeugdwerkloosheid is sterk toegenomen. In maart 2011 was 9,2 procent van de jongeren werkloos. Vorige maand was dat 11,8 procent.

Aantal WW-uitkeringen blijft onder 300 duizend

Maart 2012 telde 296 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 duizend minder dan in februari. Er werden 45 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 48 duizend beëindigd. Vergeleken met een jaar geleden was het aantal WW-uitkeringen ruim 25 duizend hoger. Het aantal uitkeringen steeg het afgelopen jaar het sterkst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en onder 55-plussers. In de leeftijdsgroep 35-55 jaar was de toename beperkt.

Minder uitkeringen vanuit industrie

In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen die werkzaam waren in de financiële en zakelijke dienstverlening gestegen met 13 duizend tot 114 duizend. Vanuit de sector gezondheid, welzijn en cultuur kwamen er 8 duizend uitkeringen bij. De industrie telde 3 duizend uitkeringen minder dan een jaar geleden. 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.