Werkloosheid opnieuw gestegen

  • Aantal werklozen in oktober met 17 duizend toegenomen
  • Werkloosheid terug op niveau begin 2010
  • Aantal werkzoekenden bij UWV onveranderd
  • WW-uitkeringen licht toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in oktober 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 455 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal ingeschreven werkzoekenden in oktober 2011 is uitgekomen op 455 duizend. Dat is evenveel als in september. Het aantal WW-uitkeringen is licht gestegen tot 253 duizend.

Verdere toename werkloosheid

Het aantal werklozen is in oktober voor de vierde maand op rij sterk gestegen. De toename in de afgelopen vier maanden betrof zowel mannen als vrouwen. De sterkste stijging vond plaats bij de 25- tot 45-jarigen.

Werkloosheid op hetzelfde niveau als begin 2010

In oktober 2011 was 5,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is daarmee terug op het niveau van de top in februari 2010. Bij de 25- tot 65–jarigen is de werkloosheid inmiddels hoger dan begin vorig jaar. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is nog lager dan ruim anderhalf jaar geleden.

Meer werkzoekenden met lager of middelbaar beroep

Bij UWV WERKbedrijf stonden in oktober 455 duizend werkzoekenden ingeschreven, evenveel als in september. Het aantal werkzoekenden met een lager of middelbaar beroep nam licht toe. Onder werkzoekenden met een beroep op hoger of wetenschappelijk niveau was sprake van een kleine daling. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar nam voor de derde maand op rij toe.

Lichte stijging WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in oktober met 0,4 procent toe tot 253 duizend. Er werden bijna 32 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 31 duizend beëindigd. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen nam sterk af.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.