Opnieuw kleine daling werkloosheid

  • Aantal werklozen met 3 duizend gedaald
  • Minder vrouwen werkloos
  • Aantal werkzoekenden bij UWV met 12 duizend afgenomen
  • 9 duizend WW-uitkeringen minder

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april 2011 uit op 392 duizend personen. Dat komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in april verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen afnam.

Minder vrouwen werkloos

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in april met 3 duizend personen gedaald. Deze daling komt geheel voor rekening van vrouwen. Bij mannen nam de werkloosheid licht toe.
Sinds begin 2009 zijn er meer werkloze mannen dan vrouwen. In de eerste vier maanden van 2011 is dit verschil steeds groter geworden. Dit is het gevolg van een lichte stijging van de werkloosheid bij mannen en een verdere daling bij vrouwen. De toename van de werkloosheid bij mannen komt geheel voor rekening van de 25- tot 45-jarigen.

Daling aantal werkzoekende jongeren

Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden in april af met 12 duizend tot 475 duizend. De daling was het grootst onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar (-4,8 %). Ook bij werkzoekenden met een technisch beroep was in april sprake van een meer dan gemiddelde daling. De afname deed zich vooral voor onder werkzoekenden met een lager technisch beroep (-7 %).

Meer beëindigde dan nieuwe WW-uitkeringen

In april waren er meer beëindigde WW-uitkeringen (38 duizend) dan nieuwe (29 duizend). Hierdoor daalde het aantal lopende uitkeringen met 9 duizend tot 261 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.