Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 3 van 4

Werkloosheid loopt sterk terug

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357 duizend personen. Dit is 17 duizend minder dan in de periode januari-maart.

Artikelen

Geregistreerde werkloosheid; Dec’88/Febr’89-April 2010/Juni 2010

Geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten naar jaar en driemaandsperiode

Cijfers

Sociaal-economische trends: 2e kwartaal 2005

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen

Werkend Nederland, 2018

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Cijfers

Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk persbericht gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en UWV...

Artikelen

Nederland telt bijna 480 duizend werklozen

Nederland telde in de periode november 2004–januari 2005 gemiddeld 479 duizend werklozen. Gedurende de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar...

Artikelen

Werkloosheid vrijwel ongewijzigd

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 gemiddeld 379 duizend personen, vrijwel evenveel als in de periode december 2006-februari 2007.

Artikelen
Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid komt in het tweede kwartaal van 2006 uit op 407 duizend werklozen.

Artikelen

Werkloosheid loopt op

In de periode januari-maart 2009 waren gemiddeld 341 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Dalingstempo werkloosheid neemt af

In de periode mei-juli 2007 waren gemiddeld 363 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid weer gedaald

In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid begint op te lopen

In de periode oktober-december 2008 waren gemiddeld 285 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Kwartaalrekeningen; mutaties

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Cijfers
Artikelen

Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen

Grotere vraag naar personeel op elk niveau

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

Arbeidspotentieel van niet-werkenden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er een verhoogde belangstelling voor niet-werkenden. Normaal gesproken ligt de focus hierbij op werklozen of het iets bredere onbenutte arbeidspotentieel...

Publicaties

Werkloosheid verder afgenomen

In de periode juli-september 2008 waren gemiddeld 284 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,3 procent.

Artikelen

Werkloosheid onveranderd

In de periode september-november 2008 waren gemiddeld 280 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent.

Artikelen

Werkloosheid vrijwel onveranderd

In de periode augustus-oktober 2008 waren gemiddeld 276 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent.

Artikelen

Werkloosheid onder de 300 duizend

In de periode juni-augustus 2008 waren gemiddeld 294 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 3,8 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid blijft dalen in januari 2006

Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 460 duizend. Dit zijn er 8 duizend minder...

Artikelen
Artikelen