Sociaal-economische trends: 2e kwartaal 2005

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen