Werkloosheid licht gedaald

Nederland telde in de periode juni-augustus 2005 gemiddeld 490 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 487 duizend personen, 4 duizend minder dan in de periode mei-juli 2005. Deze lichte daling volgt op een periode van een half jaar waarin de seizoengecorrigeerde werkloosheid net onder de half miljoen personen lag.

In de afgelopen drie maanden was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,4 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Trend duidt op lichte afname

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid schommelde in de eerste helft van dit jaar tussen de 491 en 498 duizend personen. Trendmatig kwamen er aan het begin van 2005 nog zo’n 2 duizend werklozen per maand bij. Daarna is de trend omgebogen naar een lichte afname van zo’n 2 duizend werklozen per maand. Halverwege 2004 was er ook enkele maanden een daling te zien.

Jeugdwerkloosheid blijft constant

De jeugdwerkloosheid kent een sterk seizoenpatroon en is traditioneel in de zomerperiode het hoogst. Schoolverlaters melden zich in deze periode op de arbeidsmarkt en veel scholieren en studenten gaan op zoek naar vakantiewerk. Hierdoor bereikte de werkloosheid onder jongeren het hoogste niveau in 2005 tot nu toe. In de periode juni-augustus 2005 was het aantal werkloze 15-24-jarigen 131 duizend. Dit is vrijwel evenveel als een jaar eerder. In de periode 2001-2004 steeg de jeugdwerkloosheid nog met ruim 40 procent. Momenteel is 14,0 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.