Werkloosheid onveranderd

In de periode maart-mei 2005 telde ons land gemiddeld  503 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 498 duizend personen, evenveel als in de periode februari-april 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de afgelopen drie maanden was 6,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,6 procent.

Groeitempo gedaald

Seizoeninvloeden kunnen een sterk effect hebben op de werkloosheid. Voor een goed beeld van de kortetermijnontwikkeling maakt het CBS gebruik van seizoengecorrigeerde cijfers. Door seizoeninvloeden is de werkloosheid in de periode maart-mei altijd iets hoger. Na correctie hiervoor is de werkloosheid in de periode maart-mei 2005 uitgekomen op 498 duizend, een pas op de plaats ten opzichte van de periode februari-april 2005. In de afgelopen driemaandsperiode is de trendmatige groei van de werkloosheid afgenomen tot duizend per maand. Eind 2004 kwamen er per maand nog zo’n 4 duizend werklozen bij.

Wisselend beeld naar leeftijd en geslacht

In de periode maart-mei 2005 waren 503 duizend personen werkloos. De ontwikkeling naar leeftijd en geslacht is wisselend. Het aantal werkloze jongeren daalde in het afgelopen jaar met 6 duizend, terwijl de werkloosheid onder 45-plussers met 12 duizend toenam. De werkloosheid in de leeftijdcategorie 25-44 jaar bleef in dezelfde periode gelijk. Ook naar geslacht verschilt de jaar-op-jaarontwikkeling. Onder mannen daalde de werkloosheid met 6 duizend, terwijl het aantal vrouwelijke  werklozen toenam met 12 duizend.

De werkloosheid onder mannen was 5,8 procent in de periode maart-mei 2005, een jaar eerder was dit 5,9 procent. Onder vrouwen is de werkloosheid gestegen van 7,6 naar 7,9 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.