Werkloosheid vrijwel onveranderd

Nederland telde in de periode december 2004–februari 2005 gemiddeld 495 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 490 duizend personen. Dit is nagenoeg gelijk aan de 488 duizend in de periode november 2004–januari 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
In de afgelopen drie maanden was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,3 procent.

Trend licht stijgend

Over een langere periode beschouwd vertoont de werkloze beroepsbevolking een licht stijgende ontwikkeling. Trendmatig komen er momenteel per maand zo’n 4 duizend werklozen bij. Vanaf het voorjaar van 2001 is de werkloosheid drie jaar lang voortdurend gestegen. Sinds het voorjaar van 2004 is de ontwikkeling van de werkloosheid minder eenduidig. Aanvankelijk was er een lichte daling, gevolgd door een lichte stijging. In de afgelopen driemaandsperiode is de werkloosheid teruggekeerd op het niveau van het voorjaar 2004.

Aantal werkloze jongeren constant

In de periode december 2004–februari 2005 waren 108 duizend jongeren werkloos. Dit is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Als percentage van de beroepsbevolking tussen 15–24 jaar is de werkloosheid wel gestegen, van 12,2 naar 13,1 procent. Dit komt omdat het aantal werkzame jongeren het afgelopen jaar is gedaald. Veel jongeren stellen de stap naar de arbeidsmarkt uit vanwege verslechterde perspectieven. Ze studeren bijvoorbeeld langer door, en gaan niet actief op zoek naar betaald werk. Van alle 15–24 jarigen is iets minder dan de helft actief op de arbeidsmarkt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.