Werkloosheid stabiel

In de periode juli-september 2005 telde ons land gemiddeld 478 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 489 duizend personen, evenveel als in de periode juni-augustus.

Ook over langere periode bezien is er sprake van een stabiele werkloosheid. De seizoengecorrigeerde werkloosheid schommelde in de eerste helft van 2005 voortdurend rond de 490 duizend personen. In de laatste maanden van 2004 nam het aantal werklozen nog met gemiddeld een paar duizend per maand toe.

Ten opzichte van een jaar eerder lag de werkloosheid in het derde kwartaal ruim 21 duizend hoger. Meer dan de helft van deze toename is toe te rekenen aan de vrouwelijke 45-plussers.

Gemiddeld 6,4 procent van de beroepsbevolking was werkloos in het derde kwartaal van 2005. Een jaar eerder was dit 6,1 procent. De werkloosheid is met 13,5 procent het hoogst onder de 15-24 jarigen.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd