Werkloosheid blijft licht stijgen

Nederland telde 516 duizend werklozen in de periode februari–april 2005. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op een half miljoen personen, een stijging van 3 duizend ten opzichte van de periode januari-maart 2005. De werkloosheid blijft hiermee licht stijgen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de afgelopen drie maanden was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,7 procent.

Geringe jaarstijging

In de periode februari–april 2005 was het aantal werklozen 16 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit is de laagste jaarmutatie sinds begin 2002. De afgelopen twaalf maanden kende de werkloosheid zowel een periode van daling als van groei. In de zomer van 2004 daalde de werkloosheid licht. Hierop volgde een half jaar met een stijging van gemiddeld zo’n 4 duizend werklozen per maand. Het groeitempo was het afgelopen half jaar stabiel.

Percentage werkloze 45-plussers vrijwel constant

Het aantal werklozen tussen 45 en 64 jaar is in de periode februari–april 2005 opgelopen tot 141 duizend. Dit zijn er 7 duizend meer dan een jaar eerder. De bevolking van 45-64 jaar neemt al jaren toe, met als gevolg een groeiend aantal 45-64 jarigen op de arbeidsmarkt. Het percentage werkloze 45-plussers is met 5,4 procent echter nagenoeg gelijk gebleven.

De PDF bevat het complete persbericht inclusief tabellen en grafieken.