Ontwikkeling van de werkloosheid volgens CBS en CWI vergeleken

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005