Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005