Nederland telt bijna 480 duizend werklozen

Nederland telde in de periode november 2004–januari 2005 gemiddeld 479 duizend werklozen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Gedurende de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,0 procent.

Lichte daling werkloosheid na verwijdering seizoeninvloeden

Het aantal werklozen bedroeg in de periode november 2004–januari 2005 gemiddeld 479 duizend. In de periode oktober–december 2004 was dit aantal 473 duizend. Een stijging van de werkloosheid in de periode november–januari ten opzichte van de periode oktober–december is gebruikelijk. Dat hangt samen met een lagere vraag naar arbeid in de landbouw, bouwnijverheid en horeca.
De stijging in de afgelopen drie maanden is echter geringer dan een jaar eerder. Daardoor komt de werkloosheid na correctie voor seizoeneffecten in november 2004–januari 2005 ongeveer 6 duizend lager uit dan in oktober–december 2004. Deze daling volgt op drie achtereenvolgende stijgingen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads