Jeugdwerkloosheid groeit niet meer

De werkloosheid is in Nederland flink gestegen sinds medio 2001. De stijging deed zich voor onder mannen en vrouwen en in alle leeftijdsgroepen. Aan de groei van het aantal werkloze jongeren lijkt het afgelopen half jaar een eind te zijn gekomen. Dit blijkt uit trendberekeningen  op basis van CBS-gegevens.

115 duizend jongeren werkloos

Begin 2005 zijn in Nederland zo’n 115 duizend personen tussen 15 en 24 jaar werkloos. Onder hen zijn vrijwel evenveel mannen als vrouwen. Van de jeugdige beroepsbevolking is 13 tot 14 procent werkloos. Overigens behoort slechts ongeveer 45 procent van de bijna 2 miljoen jongeren tot de beroepsbevolking. Veel jongeren volgen uitsluitend onderwijs en maken geen deel uit van de beroepsbevolking. Van de werkloze jongeren volgt zo’n 40 procent onderwijs.

Aantal jeugdwerklozen naar geslacht

Jeugdwerkloosheid al maanden stabiel

In tijden van economische achteruitgang zijn jongeren vaak de eersten die werkloos worden. Dit was ook duidelijk zichtbaar toen in 2001 de conjunctuur verslechterde. Het zijn ook vaak jongeren die als eersten profiteren als de economie weer aantrekt. Flexibele inzetbaarheid en lagere loonkosten zijn hiervoor een verklaring. Voor ouderen is het vaak moeilijker om weer werk te vinden nadat ze werkloos zijn geworden.

Het aantal jeugdwerklozen is momenteel al een aantal maanden nagenoeg stabiel, blijkt uit trendberekeningen. De totale werkloosheid stijgt nog met enkele duizenden per maand.

Groei aantal werklozen naar leeftijd, per maand

Aantal jeugdige ingeschrevenen bij CWI daalt licht

De groep jeugdige werklozen en de jongeren die ingeschreven staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verschillen van samenstelling. Veel werkloze jongeren schrijven zich niet in bij het CWI. Zij hebben vaak geen recht op een WW- of bijstandsuitkering en daarom ontbreekt de noodzaak om zich bij het CWI in te schrijven. Ook jongeren die op zoek zijn naar tijdelijk werk melden zich vaak niet bij het CWI. Zij zitten vaak nog op school. Het aantal jeugdige ingeschrevenen is de afgelopen jaren dan ook minder sterk gegroeid dan het aantal jeugdige werklozen. Hun aantal daalt zelfs al enige tijd licht.

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid: CBS en CWI vergeleken

Remko Hijman