Zoekresultaten

179 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal
179 resultaten voor keyword:Dossier Nederland regionaal

Pagina 3 van 8

Artikelen
Publicaties

Economie West-Nederland minst gekrompen

West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) is het minst getroffen door de economische teruggang in 2003. De economieën in Gelderland en Overijssel en vooral in Noord-Brabant en...

Artikelen

Methodiek harmonisatie Bestand Bodemgebruik en Top10Vector

Dit artikel gaat dieper in op de methodiek van harmonisatie, met behulp van GIS technieken, van het functioneel bodemgebruik van de Bodemstatistiek naar het op de digitale geometrie van Top10vector...

Artikelen
Publicaties
Artikelen
Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2004

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische...

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2003

Deze publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Kaarten en kaartgebruik bij het CBS

Het artikel licht de mogelijkheden toe om statistische gegevens in kaartvorm te presenteren op de website van het CBS. Sinds eind 2002 is het mogelijk om gegevens uit de databank StatLine ook in de...

Artikelen

Urban audit II: The implementation in the Netherlands

Het doel van de Urban Audit II is de kwaliteit van de leefomgeving in Europese steden in kaart te brengen. De Audit strekt zich uit tot 189 grote en middelgrote steden in de Europese Unie en diverse...

Publicaties
Artikelen

Informatie op buurtniveau: de woonomgeving van allochtonen

Uit de kerncijfers wijken en buurten 2001 blijkt dat zes van de tien Nederlandse wijken met de meeste allochtonen in Den Haag liggen. Wijken met een hoog aandeel allochtonen vallen op door de hoge...

Artikelen

Provinciehoofdsteden op een rij

Dit artikel beschrijft onder meer het aandeel eenpersoonshuishoudens en de woningdichtheid van de Nederlandse provinciehoofdsteden. De uitkomsten zijn ontleend aan de publicatie Gemeente op maat...

Artikelen