Methodiek harmonisatie Bestand Bodemgebruik en Top10Vector

15-5-2004 10:00

Dit artikel gaat dieper in op de methodiek van harmonisatie, met behulp van GIS technieken, van het functioneel bodemgebruik van de Bodemstatistiek naar het op de digitale geometrie van Top10vector gebaseerde Bestand Bodemgebruik. Daarnaast beschrijft het de productiegang bij het aanmaken van het bestand. Het is eerder verschenen in het tijdschrift Geo-Info (2004-5).