Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector - hfdst. 1

1. Samenvatting

Het CBS-onderzoek naar de toestand van het bodemgebruik is vernieuwd. Voor de statistiek bodemgebruik 2000 is voor het eerst gebruik gemaakt van TOP10Vector, het digitale basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TDN). Ook zijn enkele kleinere aanpassingen aan de classificatie gedaan. Om een en ander inzichtelijk te maken, zijn voor het jaar 1996 uitkomsten bepaald van het bodemgebruik volgens de oude en de nieuwe methode. Bij de oude methode werden de kaarten van het bodemgebruik door het CBS zelf gedigitaliseerd. De nieuwe methode maakt gebruik van digitale topografische kaarten die door de TDN zijn gemaakt. In dit artikel worden de verschillen tussen de oude en de nieuwe werkwijze beschreven en verklaard.