Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector - hfdst. 2

2. Inleiding

Voor het onderzoek naar de toestand van het bodemgebruik 2000 is voor het eerst gebruik gemaakt van de basisgeometrie van TOP10Vector. Dit is het digitale topografische basisbestand met een schaal van 1 : 10 000 van de Topografische Dienst Nederland (TDN). Om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze vernieuwing zijn de gegevens over het bodemgebruik in 1996 nogmaals bepaald, nu volgens de werkwijze met TOP10Vector. Met die herziene gegevens voor 1996 worden in dit artikel de gevolgen van de nieuwe werkwijze beschreven ten opzichte van de langs traditionele weg tot stand gekomen bodemstatistiek.