Ontwikkeling bodemgebruik in Nederland 1996-2000  hfdst. 4

4. Classificatie bodemgebruik

Onderstaand schema geeft een overzicht van de functionele classificatie van de objecten in het Bestand Bodemgebruik. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdgroepen die weer zijn onderverdeeld in een aantal afzonderlijke categorieën. Verder is in het schema aangegeven welke ondergrens (in hectare) in de praktijk wordt gehanteerd, voordat een bepaalde functie wordt toegekend.

 

N.B. De ondergrens van 1 hectare bij de categorieën 75, 76 en 78 heeft betrekking op het aaneengesloten water. Binnen het aaneengesloten water worden de diverse categorieën onderscheiden.