Ontwikkeling bodemgebruik in Nederland 1996-2000  hfdst. 2

2. Inleiding

Met ingang van de inventarisatie voor het jaar 2000 is de onderzoeksmethode voor het bodemgebruik ingrijpend gewijzigd. Voor 2000 is voor het eerst gebruik gemaakt van de basisgeometrie uit de digitale topografische kaart 1 : 10 000, de zogenaamde TOP10Vector, van de Topografische Dienst Nederland. De wijzigingen in de methodiek en de gevolgen ervan zijn gedetailleerd beschreven in het artikel Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector. In dat artikel zijn ook de verschillen in uitkomsten tussen de oude en nieuwe methode opgenomen voor het jaar 1996.

De digitale kaartbladen die gebruikt zijn voor het vastellen van het bodemgebruik komen qua vorm en indeling overeen met de kaartblad indeling van de Topografische Dienst Nederland (TDN). Als aanvullend hulpmiddel is, naast de primaire bron die bestaat uit een landdekkende set van luchtfoto's, bij de inventarisatie gebruik gemaakt van stadsplattegronden. Voor het samenstellen van uitkomsten zijn de digitale bestanden samengevoegd met de gemeentegrenzen voor het jaar 2000 (een digitaal bestand afkomstig van TDN). Dit gebeurt door middel van een overlay-proces. De resultaten zijn uitkomsten op gemeenteniveau. Met deze uitkomsten per gemeente zijn vervolgens uitkomsten afgeleid voor andere regionale indelingen, zoals de provinciale- en Corop-indeling.