Urban audit II: The implementation in the Netherlands

Het doel van de Urban Audit II is de kwaliteit van de leefomgeving in Europese steden in kaart te brengen. De Audit strekt zich uit tot 189 grote en middelgrote steden in de Europese Unie en diverse steden in de nieuwe Lidstaten. De Audit wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Europese Commissie in verband met de verdere ontwikkeling van het Europees Regionaal Beleid. Verwacht wordt dat steden daarin een belangrijke rol zullen spelen

Urban audit II: The implementation in the Netherlands

Volledige set tabellen